Статистическа за употребата

Диаграмата показва колко пожарни кранове са въведени или редактирани с OsmHydrant.

Виж също OSM Changesets от последните 7 дена